Circulaire 80% regel voor zelfstandigen

Het wettelijk pensioen voor zelfstandigen is verhoogd. Wat is de impact hiervan op uw groepsverzekering?

Deel op Facebook Twitter LinkedIn

Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er een aantal opties als zelfstandige om je wettelijk pensioen aan te vullen.

We denken hierbij aan je VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen), alsook je groepsverzekering of IPT

Het pensioen dat je opbouwt binnen je IPT, mag echter niet meer bedragen dan 80% van het normale bruto jaarloon van het laatste jaar. Bij de bepaling van dit maximumbedrag wordt ook rekening gehouden met het geraamde wettelijk pensioen.

Deze laatste werd in een circulaire van begin april 2022 aangepast. Deze circulaire komt samen met nieuwe fiscale spelregels.

Samengevat

Uw aanvullend pensioen mag niet groter zijn dan 80% van het normale bruto jaarloon - uw geraamd wettelijk pensioenHet geraamde wettelijk pensioen als zelfstandige

Een parameter in de berekening van uw wettelijk pensioen is

  • het tijdstip waarop u de loopbaanjaren presteerde (voor of vanaf 2021)
  • het sociaal statuut waarin u zich bevond tijdens de loopbaanjaren

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022 , dit wil zeggen inkomstenjaar 2021.

Dit betekent dat wij alle berekeningen vanaf 1 januari 2021 volgens de nieuwe methode dienen uit te voeren.

Om deze berekeningcorrect te kunnen maken, vragen wij alle noodzakelijke parameters op aan u. U mag dus een bericht van ons verwachten.

Het resultaat en de impact op uw huidige groepsverzekering / IPT wordt dan persoonlijk toegelicht.

Wij helpen je graag persoonlijk verder.